Grandinform Latvija
Interneta avīze ,
privātās publikācijas
Lapas karte · Zinātne un tehnika · Vēsture un sasniegumi zinātnes un tehnikas
Vēsture un sasniegumi zinātnes un tehnikas: Zinātnes, izglītības, metodiskie un metodiskos materiālus un pārskatus vēsture zinātnes un tehnoloģiju jomā, biogrāfijas prominentu zinātnieku un izgudrotāji, arhīvu materiāli, publikācijas neskaidra un nezināmus faktus par lielo atklājumu un izgudrojumu, stāsti par cilvēkiem, kuru izpēte ir kļuvusi par pasaules zinātnes un izgudrojumu mainījušies pēkšņi iekļauties sabiedrībā.
Ziņošana par modernās zinātnes un tehnikas sasniegumiem, popularizēšana zinātnes.
Tagus: Latvija, fizika, bioloģija, astronomija, matemātika, ķīmija, elektronika, enerģētika, kosmosa